Relaterede cases

Case søger kursus

Hygiejne i forbindelse med patienter i isolation

Hvordan kan sygeplejerskerne tage blodprøver og lignende på isolerede patienter, uden at risikere at sprede bakterier, som udgør en smittefare for øvrige patienter på afdelingen?
Case søger kursus

Digitalisering i sundhedsektoren

Hvordan sikres en helhedsorienteret tilgang til digitalisering af sundhedssektoren hvor alle går samme vej fra det strategiske administrative til det udførende praksis?