Relaterede cases

Case søger kursus

Når der opstår risiko for smitte med COVID-19 på a…

Denne case omhandler COVID-19 og forholdet til reglerne om arbejdsskader, herunder reglerne for, hvorvidt en virus kan anerkendes som en arbejdsskade. COVID-19 som arbejdsskade og arbejdsgivers forpligtelse Arbejdsgiver er forpligtet til at an…

Sund idé: bedre velfærd og livskvalitet for patien…

Udfordringen stillet af Københavns Kommune: Faldforebyggelse. Undervisningen forløber som en praktisk anlagt innovationsproces, hele vejen fra behovsafdækning til implementeringsplan. Udfordringerne fra hospital eller kommune løses i tværfaglige team…