Relaterede cases

Sund idé: bedre velfærd og livskvalitet for patien…

Udfordringen stillet af Københavns Kommune: Faldforebyggelse. Undervisningen forløber som en praktisk anlagt innovationsproces, hele vejen fra behovsafdækning til implementeringsplan. Udfordringerne fra hospital eller kommune løses i tværfaglige team…