Relaterede cases

Feeding bots

Studerende på sommerskolen Rethinking Healthcare undersøgte og analyserede årsagen til at indkøbte spiserobotter ikke blev brugt i den udstrækning, man havde forestillet sig, da man indkøbte dem. De studerende var på feltarbejde, interviewede persona…

Sund idé: bedre velfærd og livskvalitet for patien…

Udfordringen stillet af Københavns Kommune: Faldforebyggelse. Undervisningen forløber som en praktisk anlagt innovationsproces, hele vejen fra behovsafdækning til implementeringsplan. Udfordringerne fra hospital eller kommune løses i tværfaglige team…