COVID-19: Fysisk kick-off

03.Sep.

Torsdag d. 3. september fra 13-15.00 inviterer Copenhagen Health Innovation undervisere, studerende og sundhedsprofessionelle til en kick-off-event med fokus på COVID-19. Arrangementet bliver begyndelsen på flere uddannelsessamarbejder mellem studerende og sundhedssektoren, hvor studerende vil dykke ned i de behov og udfordringer, der er opstået under corona-krisen. Udfordringerne, der vil blive præsenteret, kan deles ind i følgende kategorier (ændringer kan forekomme):

  1. Krise, kommunikation og kommandoveje:

Coronakrisen har krævet massive omstillinger for hele samfundet. Dette tema handler om de problemer krisen har udløst, hvordan man har arbejdet med løsninger – og hvilke udfordringer vi fortsat står overfor.

  1. Ændring arbejdsgange og nye roller:

Præsentation af case med fokus ændring af arbejdsgange og tværprofessionelt samarbejde under corona-krisen. Hvordan fastholdes eksempelvis det nye samarbejde på tværs, der har betydet så meget for den hurtige opgaveløsning?

  1. Ny teknologi, tests og værnemidler:

Corona-krisen har udløst et behov for hurtigt at ibrugtage nye teknologiske løsninger, udvikle af tests og sikring og produktion af værnemidler. Hvordan sikrer vi, at vi har adgang til disse løsninger i fremtiden – og er det de rigtige løsninger, der er blevet identificeret og udviklet?

  1. Tryghed og mental sundhed:

Corona-krisen har gjort, at vi er blevet mere opmærksomme på mental sundhed både hos den enkelte borger, der nu skal leve mere isoleret, hos patienten og hos den sundhedsprofessionelle. Hvilke billeder har tegnet sig under corona-krisen, og hvordan tager vi os bedst muligt af hinanden og psykisk sårbare under lignende kriser i fremtiden?

Du kan også tilmelde dig eventen online, hvor vi live-streamer fra Mærsk Tårnet:

COVID-19 kick-off online

Andre arrangementer

02.May

Symposium: Medical humanities

The Symposium focuses on the frontiers of humanities-driven health research, the impact of humanities on health science and health sector practices, a…